Cоцијални мрежи:

RSS:

Радио Ватикан

Гласот на Папата и Црквата во дијалог со светот

jазик:

КОНТАКТ

VATICAN RADIO
Macedonian programs

Palazzo Pio
Piazza Pia, 3
00120 Vatican City

e-mail: soe@spc.va