Cоцијални мрежи:

RSS:

Радио Ватикан

Гласот на Папата и Црквата во дијалог со светот

jазик:

Мисионерки на милосрдието

Околу 1300 мисионери на возраст од 18 до 33 години од Велики вторник до Велигден ќе евангелизираат и служат на они во потреба во Парагвај.

Околу 1300 мисионери на возраст од 18 до 33 години од Велики вторник до Велигден ќе евангелизираат и служат на они во потреба во Парагвај.

Парагвај: Иницијатива на млади мисионери

23/02/2018 14:20

Околу 1300 мисионери на возраст од 18 до 33 години од Велики вторник до Велигден ќе престојуваат во 13 рурални подрачја и во затвори за млади во Парагвај, со цел служење и навестување на Радосната вест на илајдници млади и возрасни кои немале прилика да ја слушнат.